torsdag den 14. juli 2011

Rain = perfect scrapbooking weather

I have spend most of this day inside the house - outside the rain i pouring down and my scrapbook room has been calling my name really LOUD :-)
Jeg har brugt det meste af dagen indenfor i huset - udenfor øser regnen ned, og mit scrapværelse har kaldt rigtig HØJT på mig idag :-)

And this is some of what I have been doing today:
Og dette er noget af det jeg har lavet idag:

 
I found this 5 year old picture of my son Tobias and it just matched perfect to what story I had in mind !
Jeg fandt dette 5 år gamle billede af Tobias og det passede bare perfekt til den historie jeg ville fortælle !

On my way around the blog world today I fell in love with this:
På min blog rundfart idag - faldt jeg helt og fuldstændig for dette:


And now I think I will look for some more pictures to scrap before I prepare dinner. E is at the movie and hubby and son swimming, B is cleaning her room - YEAH !
Og nu tror jeg at jeg vil lede efter nogle flere scrap værdige billeder inden jeg går igang med aftensmaden. E er i biffen, Mand og søn i svømmehallen og B rydder op på sit værelse - HURRA !

Iben


Ingen kommentarer:

Send en kommentar