lørdag den 30. juli 2011

I'm here ----

But I don't know when I will be able to post again - is managing with very serious illness in the close family.

Jeg er her stadig - men har lige en meget alvorlig sygdom at håndtere i den nærmeste familie.

Take  care - Pas godt på hinanden.

Iben

torsdag den 28. juli 2011

Pastel colours....

The layouts for today is the opposite of yesterdays bright colors.
Dagens LO'er er lige det modsatte af igårs klare farver.The 1st Layout is a lot of Bo Bunny Gabrielle products + a lace Bazzil cardstock as frame for the photo.
The other 2 layouts is mostly American Crafts paper + Prima paper for the frame and text box + Prima letters and pearl flower. And lots and lots of stitching with brown dmc floss.
Det første LO er mest Bo Bunny Gabrielle materialer + et stykke af et Bazzil blonde karton.
De 2 andre LO'er er de 4 papirer i baggrunden fra American Crafts + Papir til ramme og tekstfelt + bogstaver og bling fra Prima. Og rigtig meget syning i hånden med mørkebrun dmc garn.

Are you always scrapbooking in the same style and color combination
- or are you like me = little bit of this and a little bit of that ?
I almost always listen to music while I'm scrapbooking - what do you do ?
Scrapper du altid i den samme stil og farvevalg ?
-eller er du som mig = lidt af det ene og lidt af det andet ?
Jeg lytter næsten altid til musik mens jeg scrapper - hvad gør du ?

Iben

onsdag den 27. juli 2011

Bright colors....

Both of todays Layouts have lots of bright colors - just the way I like it with my
pictures of our son Tobias.
Begge dagens LO'er har massere af klare farver - lige som jeg kan lide det sammen med
billeder af vores søn Tobias.


 The sun is shining again today - but after the hard gardening work yesterday
 I think I will take it easy today :-)
Solen skinner så skønt igen idag - men efter det hårde havearbejde igår,
så tror jeg at jeg tager en slapper idag :-)

Iben

tirsdag den 26. juli 2011

The sun is shining....

Shining outside and on this Layout:
Solen skinner udenfor og på dette LO:

All papers and titles is from MME, ribbon from Prima and bling from AC.
Alle papirer er fra My Minds Eye, blonde fra Prima og bling brads fra American Crafts.

I hope the sun is shining too where you are right now.
Jeg håber at solen også skinner der hvor du er lige nu.

Iben

mandag den 25. juli 2011

I got a secret........

And I can't tell anyone about it yet....
Jeg har en hemmelighed, og jeg kan ikke fortælle nogen om det endnu....

But I can show you this Layout while we're waiting :-)
Men jeg kan vise dig dette LO mens vi venter :-)


The black background paper is from Pink Paisley and the dotted paper is from GCD studio.
Lots of punched borders, diecuts and a title given to me by Gitte who has cut it on her Silhouette.
Det sorte baggrundspapir er fra Pink Paisley og det prikkede er fra GCD studio.
Massere af punchede kanter, diecuts og en flot overskrift - venligst doneret af den søde Gitte, der har skåret den på Silhouetten.

Iben

lørdag den 23. juli 2011

Red, black and white...

Sometimes I find it nice to work with some other colors than I usually would go for. I pulled all the different red, black and white papers I had together with some silver and cream embellishments. With this kit I have now made several Layouts, and I kind of love the combination and result.
Nogen gange er der rart og udfordrende at bruge farver ud over det sædvanlige. Jeg fandt en masse forskellige røde og sort hvide mønster papirer frem, sammen med pynt i cream og sølv. Med dette kit har jeg nu lavet flere LO'er og jeg er faktisk blevet ret glad for både farve kombinationen og resultatet.


So my question for you today is: " What is your favorite color combination these days " ?
Så mit spørgsmål til dig idag er: " Hvad er din yndlings farve kombination" ?

Have a great week-end - God week-end.

Iben

torsdag den 21. juli 2011

Links and other goodies....

The big CHA Craft and Hobby show is in Chicago right now, and it's so nice with the many photos and links posted on the internet - that we can sit here in Denmark and follow it all. And be very tempted to
wish for A LOT of new scrapbooking products :-)
CHA messen forløber lige nu i Chicago, og det er bare alletiders med de mange fotos og links der bliver posted på internettet i disse dage - så kan vi sidde stille og roligt
her i Danmark og følge med i det hele.
Og blive MEGET fristet til at ønske sig EN HEL MASSE nye scrapbooking lækkerier :-)

Today I will share some more of my favorites - this time by links so you will be able to see the entire lines:
Idag vil jeg dele nogle flere af mine favoritter - med links så du selv kan se hele linierne:

From Echo Park - Fra Echo Park:


And from the very talented Margie Romney - og fra den meget talentfulde Margie Romney:


And from Teresa Collins - Og fra Teresa Collins:

Cha10

I would like to take a closer look at this world traveler line - Den her serie ville jeg gerne se nærmere på:

Cha7

And in the new summer catalog from JillybeanSoup theres quite a few favorites too:
Og i det nye sommer katalog fra Jillybean Soup er der også lige et par favoritter:


And the very last one today - og den allersidste idag:

Wr_logo
Wr_all_650

What's your favorite so far - the one thing you can't live without ??
Hvad er din favorit - den der ting eller serie du bare MÅ EJE ??

Iben

onsdag den 20. juli 2011

While I'm busy making other plans...

I might as well show you some of these Layouts that I have made during the spring, but haven't shown here on my blog earlier:
Ja, mens jeg har travlt med andre ting....kan jeg jo godt vise Jer nogle LO'er som jeg har lavet i foråret, men som ikke er blevet fotograferet før end idag:


And our cat Fie with her kittens: Fifi, Felix and Felicia - now 5 weeks old.
Og vores kat Fie med hendes killinger: Fifi, Felix og Felicia - nu 5 uger.
So cute and relaxed - like only cats and kittens can be :-)
Så nuttede og afslappede som kun katte og killinger kan være :-)

Iben

tirsdag den 19. juli 2011

A new exiting paper company

On my tour around the blog world today, I noticed a facinating new company:
På min blog rundfart idag, lagde jeg mærke til et spændende nyt firma:

Look at this - Se lige denne video:

They release at the winther CHA show - but I haven't seen it in Denmark yet.
De debuterede på vinter CHA showet, men jeg har ikke set det i Danmark endnu.

The big sheets give lots of new opportunities - massere af muligheder med de store ark.

Of to a yummy vietnamese dinner date - Afsted til en lækker vietnamesisk middags aftale.

Iben

mandag den 18. juli 2011

Family

Today we had a visit from the kids grandmother and 2 of their cousins - so nice to spend time together as a family. Laughter, play, good food and sunshine - it can't get much better !
I dag havde vi besøg af børnenes bedste og 2 af deres kusiner - så dejligt at bruge tid sammen som
en familie. Latter, leg, god mad og solskin - bedre kan det faktisk ikke blive.


This picture is also from last summer - I love to mix different text - handwritten and from the computer.
Products  from AC, Sassafrass, Jenni Bowlin & Prima.
Dette billede er også fra sidste sommer - jeg elsker at blande forskellig tekst - håndskrift og fra pc.
Produkter fra AC, Sassafrass, Jenni Bowlin og Prima.

I'm spending quite some time in my scraproom - but I can't show you any of this yet !
Jeg bruger en del tid på scrapværelset - men jeg kan ikke vise noget af det frem endnu !

Iben

fredag den 15. juli 2011

Sunshine from last summer !

Now that it seems that we are supposed to have several rainy days - I have chosen to find some pictures full of sunshine from last summer. On both of these Layouts I have experimented with misting, masking and inking. Often when I scrapbook I will make several Layouts in the same color combinations. And this time its soft blue, beige, brown and copper.
Når nu det ser ud til at vi skal have regn i flere dage - så har jeg valgt at finde nogle billeder frem der er fyldt med solskin fra sidste sommer. På begge disse LO'er har jeg eksperimenteret med mist, masker og sværte. Ofte når jeg scrapper så laver jeg flere LO'er i streg med de samme farve kombinationer. Denne gang er det sart blå, beige, brun og kobber.
And those colors are also shown in some of Primas new products:
Og disse farver er også vist i nogle af Primas nye produkter:


Very yummy - Meget lækre :-)

Iben


torsdag den 14. juli 2011

Rain = perfect scrapbooking weather

I have spend most of this day inside the house - outside the rain i pouring down and my scrapbook room has been calling my name really LOUD :-)
Jeg har brugt det meste af dagen indenfor i huset - udenfor øser regnen ned, og mit scrapværelse har kaldt rigtig HØJT på mig idag :-)

And this is some of what I have been doing today:
Og dette er noget af det jeg har lavet idag:

 
I found this 5 year old picture of my son Tobias and it just matched perfect to what story I had in mind !
Jeg fandt dette 5 år gamle billede af Tobias og det passede bare perfekt til den historie jeg ville fortælle !

On my way around the blog world today I fell in love with this:
På min blog rundfart idag - faldt jeg helt og fuldstændig for dette:


And now I think I will look for some more pictures to scrap before I prepare dinner. E is at the movie and hubby and son swimming, B is cleaning her room - YEAH !
Og nu tror jeg at jeg vil lede efter nogle flere scrap værdige billeder inden jeg går igang med aftensmaden. E er i biffen, Mand og søn i svømmehallen og B rydder op på sit værelse - HURRA !

Iben


onsdag den 13. juli 2011

A little bit of this and that

First I must say that even though I do not have any babys any longer, this is just wonderfull:
Først  må jeg sige at selv om jeg ikke har nogen baby længere, så syntes jeg at dagens release er helt fantastisk: http://simplestories.typepad.com/simple_stories/2011/07/baby-steps.html

6a0120a6a1e222970c01538fcfa721970b-800wi
But my kids are older and I'm way to young to wish for grandkids yet so....
Men mine børn er jo ældre og jeg er simpelthen alt for ung til at ønske mig børnebørn endnu...

And both kids and adults love Disney - and after working on our Disney album from july 2009 forever and ever - it looks like I'm almost finished. Tobias loved meeting Goofy, Pluto and all the others.
Patterned paper from Basic Grey. Cardstock, ribbon, brads and stickers from American Crafts.
Og både børn og voksne elsker Disney - og efter at have arbejdet på vores Disney album fra juli 2009 forevigt og evigt, så ser det nu ud til at jeg næsten er færdig. Tobias elskede at møde alle de forskellige figurer.

Iben

tirsdag den 12. juli 2011

More CHA favorites :-)

Uhhhh, I love the old Lost & Found collection from My Minds Eye - and the new one looks gorgeous too !
Uhh, jeg elsker den gamle Lost & Found kollektion fra My Minds Eye - og den nye ser også super ud !

Logo-LF2
This is my favorites from the new collection:
Dette er mine favoritter fra den nye kollektion:
MME-Summer2011_Breeze
MME-Summer2011_Sunshine
And their christmas collection looks yummy too:
Og deres jule serie ser også lækker ud:
MME-Summer2011_L&F Christmas2

And as I wrote yesterday - one of my new favorites must be http://www.simple-stories.com/ from which I bought papers when I was in the states in may/june this year.
Og som jeg skrev igår - en af mine nye favoritter må være www.simple-stories.com som jeg købte en hel del papirer fra da jeg var i USA i maj/juni i år.

This is the first preview of their 4 new collections releasing at CHA:
Dette er det første kig på en af deres 4 nye kollektioner der udkommer på CHA:

Generations Logo
Gen_1802
Gen_1803

Gen_Designer Cardstock
Generations Signature Elements
It's easy to see why there's a lot to love right ?
Det er nemt at se hvorfor jeg elsker det firma ikke sandt ?

I'm working hard on a big clean of in my scrap room - have already donated a BIG box of stuff to Tobias school, and I think theres a giveaway coming up too....
Jeg arbejder hårdt på at rydde op og sortere i mit nye scraprum - har allerede doneret en STOR flyttekasse med ting til Tobias' skole/SFO, og jeg føler at der er en Giveaway på vej...

Iben

mandag den 11. juli 2011

Scrapbooking makes me happy :-)

I sneaked into my scrapbook room for a couple of hours last night.
Jeg sneg mig ind på mit scrapværelse et par timer igår aftes.

And here's what I made - with pictures from http://www.laphotocabine.com/ 
- all taken in 2010.
Og her er hvad jeg lavede - et LO med billeder fra www.laphotocabine.com
- alle billeder er taget i 2010. 

The papers are from My Minds Eye, Sassafrass and Simple Stories, which I think is one of  my new favorite.
And then some ribbon and paperbird from Prima, metal embellishment and thickers from American Crafts, Cardstock from Bazzil, Bingo card from Jenni Bowlin, word stickers from My Minds Eye, text circle from Heidi Swapp and a kraft butterfly cut from the Silhouette.
Stitches done with some twine around the circle.

Funny how a color can make you happy - I have just loved yellow and orange on my scrapbook papers over the last couple of years. But I don't think I have any yellow clothes....
Hvor er det sjovt hvordan en farve kan gøre dig glad - jeg har bare elsket gul og orange på mine LO'er i de sidste par år. Men jeg tror ikke at jeg ejer et eneste stykke gult tøj !!

Happy birthday to my darling daughter Benedikte today - 14 years :-)
Tillykke med fødselsdagen til min dejlige datter Benedikte idag - 14 år Hurra :-)

Iben

fredag den 8. juli 2011

CHA goodies....

I don't mind not going for CHA this year....
Jeg har ikke noget imod ikke at tage til CHA i år.....

But I have to look at all my favorite companys blogs to watch all the wonderfull new things they are releasing ! I think theres quite a lot of stuff I can't live without.
Men jeg bliver simpelthen nødt til at følge med på mine favorit producenters blogs, for at se alle de vidunderlige nye ting de kommer ud med. Tror der er en del ting jeg ikke kan leve uden !

At the Studio Calico blog I have found these papers:
På Studio Calico bloggen har jeg fundet disse papirer:

LoveNotes1
CollectionPack_Calico
And butterflies are always welcome:
Og sommerfugle er altid velkomne:
ChipButterflies_Calico
And from my #1 favorite company American Crafts :
Og fra mit nummer 1 favorit firma American Crafts:
Daydreams
35601_WonderfulDay
35605_BlissfulDay
72025_Daydream_Sunny_Delights

Low Res AT plus AC

35562_Amy_HereAndThere
35559_Amy_FallingForYou
53249_Thickers_Goodness_Slate
77259_Bits_Die_Cut_Shapestif
And I know American Crafts will also release so many great new THICKERS and Albums.
Oh what to do :-)
Og jeg ved at American Crafts som altid vil komme ud med så mange lækre nye THICKERS  og Albums. Oh, hvad skal man dog gøre :-)

You see ? All great new products - hard to live without. And that was only 2 different manufactures....
Ser du ? Alt sammen skønne nye produkter - svære at leve uden. Og det var KUN fra 2 producenter...

Have a great week-end
God week-end hilsen

Iben

torsdag den 7. juli 2011

New life - new blog :-)

So I have "reinvented" my old Whoopsy Daisy blog, this time in english so my english speaking friends can understand it too.

And why this crazy name ?

The dictionary explains as follow:

"The first use of "whoops-a-daisy" per se is around 1925, in a New Yorker cartoon. It's an expression of surprise or dismay, specifically upon discovering one's own error. The modern-day equivalent would be "D'oh!", I'm afraid, which is much less expressive. The term was shortened to "whoops" by 1937, and appears in that form in a letter by Ezra Pound, no less. One assumes that it was related to the expression "to whoop," as in giving "whoops of joy." That usage goes back to the early 1600s."

In the 1999 film Notting Hill, Hugh Grant's character falls over, saying 'whoops a daisies'. Julia Roberts' character then says:
"No one has said 'whoops a daisies' for fifty years and even then it was only little girls with blonde ringlets."
In Danish I guess we would say "op-sa-dasse", something you would say to others or yourself, when one self or life trippes you up.

Sometimes you make mistakes - that may be when scrapbooking or in other things - and very often I find, that this is where I learn new things. Don't worry about mistakes - make the best of them and enjoy :-)

This blog will be filled with scrapbooking, cards and other paper project, mixed with random thoughts and other inspirational things.


Today I will leave you with this LO that I made at the last Friskolescrap. Gitte gave me a challenge:
use ribbon, beige, white, silver and 1 other optional color + the barcode from a piece of designer paper.

I love this combination - and I love the collage of pictures that Benedikte has made.

Iben