onsdag den 31. august 2011

Are you coming ?

October 1st is time for another Scrapbooking Convention in Denmark.
Are you coming too ?
This time I'm also attending the friday night crop - uh, it's going to be so much fun.
Wanna come too - hurry up and register - click the poster on the left and see info and
the classes with the wonderfull Anna from Poland - I can recommend her classes !!

1 oktober er det til til endnu en omgang scrapbooking convention i Danmark.
Kommer du også ?
Denne gang deltager jeg også til førscrap fredag aften - uh, det bliver så dejligt :-)
Vil du også med - skynd dig at tilmeld dig - klik på plakaten til ventre for indlægget og se info og
klasser der netop er postet med skønne Anna fra Polen - jeg kan anbefale hendes klasser !!

Will I see YOU there ?
 Vil jeg se DIG der ?

Iben

mandag den 29. august 2011

Enjoy the little things.....

A bright and sunny card today - with AC and Pebbles products:
I dag et frisk solskins kort - af AC og Pebbles produkter.

Iben

fredag den 26. august 2011

Pebbles Layout...........

Just sharing a quick Layout with all Pebbles products today.

Bare lige et hurtigt LO idag - med ene Pebbles produkter.

Syntes det er en trist uge - bisættelse imorgen af min elskede mormor og
igår fik jeg at vide at en god kreativ veninde måtte opgive kampen alt for tidligt.
Himlen er blevet 2 engle rigere.

Iben


onsdag den 24. august 2011

Twisted sketch # 116

Here's my take on sketch # 116 over at http://www.twistedsketches.org/
Her er mit LO ud fra skitse nummer 116 hos www.twistedsketches.org

Kraft cardstock with lemonade, pineapple and coral glimmermist on the borders.
Stitching with dmc floss and lots of gold mini brads.
Buttons, letter stickers from Sassafrass.
Flowers from Prima.
Camera sticker and journaling note from AC.
Taking the picture of the Layout wasn't that easy this time. One of our kittens = Felix was very curious to see what I was doing :-)
At få taget et billede af LO'et var ikke helt let denne gang. En af vores killinger = Felix var meget nysgerrig efter at se hvad det var jeg lavede :-)Do you also have company when you scrapbook - or take pictures ?
Har du også selskab når du scrapper - eller tager billeder ?

Iben

tirsdag den 23. august 2011

Lunch at Elvis' place.....

Super simple layout - cardstock, 2 strips of patterned paper,
some thickers and Pebbles buttons and felt embellishments.
Handstitching and rounded corners.
Pictures from july 2009.

Super enkelt LO - kraft karton, 2 rester mønster papir, thickers + klistermærke til titel,
Pebbles knapper og filt fugl.
Syning i hånden + rundede hjørner.
Billederne er fra en dejlig ferie i 2009 :-)

Iben


mandag den 22. august 2011

A new card.....

If anyone hasn't noticed - I'm a bit crazy about yellow these days....
And I just love the color combination on this card.
Hvis du ikke lige har lagt mærke til det - så er jeg lidt skør med gul i disse dage....
Og jeg elsker bare farvekombinationen på dette kort.

All products are from American Crafts.
Alle materialer er fra American Crafts.

Iben

fredag den 19. august 2011

We are in the garden.....

No - we're not in the garden - too much rain these days.
But I have made this sign to put on the front door, since our garden is VERY big, and we can't hear the
doorbell when busy planting, weeding etc.
Nej, vi er ikke i haven idag - det er alt for vådt i disse dage.
Men jeg har lavet dette skilt til fordøren, for vores have er MEGET stor, og vi kan ikke høre
ringklokken når vi har travlt med at luge, plante og høste mm.
The paper is a piece of very old paper from American Crafts - the rest is also AC but more resent products. And the glittery brown pearls is a Pebbles product.
Do you use your scrapbooking products for anything else than scrapbooking ??

Baggrundspapiret er et stykke meget gammelt AC papir - tape, chipboard, bånd og gult papir er også fra AC. De små brune glitter halvperler er fra Pebbles.
Bruger du også dine scrapprodukter til andet end scrap ??

Have a sunny and great week-end :-)
 Med ønsket om en fantastisk solskins week-end :-)

Iben

torsdag den 18. august 2011

A new AC LO.....

This black and white photo is taken in the very early 90ties. This was my jewel making period. Always creative - very happy. The photo has been in a local newspaper - and the journalist send it to me afterwards.
Dette sort hvide foto er taget tidligt i 90erne. Da det var smykker der var det store hit at lave. Altid kreativ - og meget lykkelig. Billedet har været i den lokale avis - og journalisten sendte billedet til mig bagefter.


All product are from American Crafts - mostly the peachy keen line.
And I've used my latest Martha Stewart punch on the border.
Alle produkter er fra American Crafts - mest fra deres Peachy Keen serie.
Jeg har brugt min nyeste Martha Stewart punch til borten.

What's your favorite tool right now ?
Hvad er dit yndlings værktøj lige nu ?

Iben

onsdag den 17. august 2011

2 boy layouts.....

Very simple and colorfull Layouts with our boy Tobias.
Meget enkle og farverige Layouts med vores dejlige dreng Tobias.

I remember buing some of these papers on the very first scrapbook convention held in Denmark.
Jeg kan huske at jeg købte nogle af disse drenge papirer på den allerførste Convention i Danmark.

Here I have used Prima and AC papers + buttons from Sassafrass.
Handwriting with brown under the title is a bit difficult to see.
Her er det papirer fra Prima og AC + knapper med tråd fra Sassafrass.
Tekst skrevet med brun pen under overskriften - er lidt svært at se her på billedet.

Iben
tirsdag den 16. august 2011

Lovely icecream....

With all this rain we have had this summer - I realy wonder if they has sold as much icecream as previous years ?? Anyway - this is a LO about one place where we'll always go to have a very good icecream.
Soooooooo goooooood :-)
Har gået og tænkt på om de mon har solgt så meget is i år som de plejer - med alt det regn vi har fået ?
Nå, men det her LO er om det bestemt sted - Smørmosen på Thurø hvor vi altid skal hen og have en super lækker is - og måske spille en runde minigolf :-)


Paper is a mix of Imaginisce, American crafts and Best creations.

Do you also have special summer "things" you do - and have you remembered to scrapbook it ?
Har du også nogle specielle sommer ting du altid gør - og har du husket at scrappe om det ?

Iben

fredag den 12. august 2011

Here they are again....

I'm pleased to present to you - from the left: Felix, Fifi and Felicia :-)
Jeg kan med glæde præsentere - fra venstre: Felix, Fifi og Felicia :-)They are 8 weeks old on sunday - and soo much fun.
De er 8 uger gamle på søndag - og vi har så meget sjov med dem.

My grandmother is not doing well - I'll leave for the hospital in an hour or so to stay with her...
Det går ikke godt med min mormor
 - jeg tager afsted til hospitalet om en times tid for at være hos hende...

Iben


onsdag den 10. august 2011

Twisted sketches # 114

It's wednesday today - Layout sketch day over at Twistedsketches.
Why don't you play along too ?
I dag er det onsdag og det er = LO skitse dag ovre hos Twistedsketches.
Hvad med at du legede med ?

This week its all us girls from the A team that has been playing with the sketch.
The twist this time was "tiny" - and I went 16 years back in time and found these cute
pictures of our oldest daughter - playing on the little yellow bench that I and my mother
also have had when we where that young !
Denne uge er det alle os piger fra A teamet der har leget med ugens skitse.
Twisted denne gang var "tiny" ( lille bitte ) og jeg måtte lige en tur 16 år tilbage i tiden, for at finde
disse meget nuttede billeder af vores ældste datter. Hun leger/sidder på den lille gule træbænk som også har været min og hendes morsmors da vi var små !

Patterned papers: My minds eye, sassafrass and the border is cut from a sheet from Imaginisce.
Messuring tape from "søstrene grene", stickers, felt flower, brads and tag from American Crafts.
Big yellow flower from Heidi Swapp and I can't remember where I got the long chipboard border under the photos - but it's been in my stash for a while :-)

Is there something "tiny" in your life that need some attention - maybee a new fresh layout ?
Er der måske en "lille bitte" ting i dit liv der har brug for noget opmærksomhed
 - med et nyt og friskt LO ?

Iben

tirsdag den 9. august 2011

Crazy 'bout dancing....


Going through some old photo albums I found these pictures of Elisabeth. I remember this school dance so well. All the girls loved to dance - the boys hated it :-)
Gennemgik et ældre fotoalbum og fandt disse billeder med Elisabeth. Kan godt huske denne skolefest. Pigerne elskede at danse - drengene hadede det :-)

Prima and My Minds Eye paper. Chipboard boarders + thickers from AC.
Bird cut from paper - can't remember manufacturer of that.
Foam squares and taperunner used from 3L scrapbook adhesives.

Tonight I'm going out for some much needed social scrapping time !
I aften skal jeg ud og lufte scrapsagerne - uh det trænger jeg til !

Iben

mandag den 8. august 2011

Twisted sketch # 110

Just for fun I used this sketch from the http://www.twistedsketches.org/ blog to
scrap with the other day. The pictures are about 14 years old - but I love them and
they had to be scrapped very girly !
Bare for sjov brugte jeg denne skitse fra www.twistedsketches.org til at
scrappe efter den anden dag. Billederne er ca. 14 år gamle - men jeg elsker dem
og de fortjente at blive scrappet MEGET PIGET.

Products are a good mix of My Minds Eye and Bo Bunny ( Gabrielle ).

Do you only scrapbook new pictures - or do you also sometimes to way back
 to find the perfect picture to scrapbook ?
Scrapper du kun de nyeste billeder - eller går du også nogen gange langt tilbage
i dine billeder for at finde det helt rigtige billede at scrappe ?

Iben

fredag den 5. august 2011

Today....

I would like to share this new Layout with you with my 2 crazy and silly girls.
They where very goofy and dressed up in different clothes and wanted me to take pictures.
And such a picture needed some happy colors.
Idag vil jeg gerne dele dette nye LO med dig - det er med mine 2 skøre og fjollede piger.
De klædte sig ud og lagde makeup og ville gerne have mig til at tage billeder.
Og sådan et skøn skørt billede har jo brug for nogle matchende glade farver.

All products are from American Crafts.
Alle materialer er fra American Crafts.

Iben
torsdag den 4. august 2011

Back again...no more secrets !

My grandmother had a massive blod clog in her brain on friday morning and was rushed to the hospital. Unfortunately it was to late for them to remove the clog and the future didn't look that bright for her.
But she's a tough and beautifull lady in her late 80ties and she's not giving up.
They said she could not eat herself - and yesterday she ate "rødgrød med fløde" (danish strawberry dessert with cream) - and she wanted to arm wrestle to show every body how strong she still is !!

Min elskede mormor fik en massiv blodprop i hjernen fredag morgen i sidste uge og røg afsted til hospitalet med fuld udrykning. Desværre var det for sent at fjerne proppen - skaden var allerede for stor og prognosen så ikke for god ud. Men hun er en sej og smuk dame i slutningen af 80'erne og hun giver ikke sådan op. De sagde at hendes synke refleks var helt mistet og hun ikke kunne spise selv mere. Men igår fik hun rødgrød med fløde - og hun ville lige lægge arm med alle for at vise hvor stærk hun stadig er !!

So I'm so very happy today - also because I can share this with you:


Så idag er jeg bare så glad - også fordi jeg kan dele dette - min hemmelighed:


I can recommend this sketch blog very much and I'm so looking forward to participating with all my wonderfull team members ! Why don't you play along too ?

Jeg kan stærkt anbefale denne skitse blog - med LO og kort skitser. Og jeg glæder mig meget til at deltage sammen med alle de andre vidunderlige team medlemmer.
Kom - lad og lege sammen !!